Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi

Naxçıvan İnqilab Komitəsinin 10 oktyabr 1920-ci il tarixli qərarına əsasən Naxçıvanda ilk Təhsil şöbəsi yaradılmış, 24 dekabr 1921-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığının Naxçıvan Diyarında Əlahiddə İdarəsinə çevrilmişdir. Naxçıvan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 18 yanvar 1924-cü il tarixli plenumunun qərarı ilə Təhsil şöbəsi Xalq Maarif Komisarlığınına çevrilmişdir. Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 mart 1946-cı il tarixli fərmanı ilə Naxçıvan MSSR Maarif Nazirliyi adlanmışdır. Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 dekabr 1988-ci il tarixli fərmanı ilə Naxçıvan MSSR Maarif Nazirliyi ləğv edilmiş, onun bazasında Naxçıvan MSSR Xalq Təhsili Nazirliyi yaradılmışdır. 3 dekabr 1990-cı ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi adlanır.

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg