Culfa rayon Təhsil Şöbəsinin əhatə etdiyi  ümumtəhsil

məktəbləri  haqqında

M Ə L U M A T


Culfa şəhər 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan:  Culfa şəhər, Məmməd Əsgərov küçəsi

Telefon: 556-02-09

Culfa şəhər 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Culfa şəhər, Heydər Əliyev Prospekti

Telefon: 546-02-87

Culfa şəhər 3 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Culfa şəhər, Heydər Əliyev Prospekti

Telefon: 564-03-52

Yaycı kənd 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Culfa rayon Yaycı kəndi

Telefon: 546-21-23

Yaycı kənd 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Culfa rayon Yaycı kəndi

Telefon: 546-89-30

Camaldın kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Camaldın kəndi

Telefon: 546-51-26

Bənəniyar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Bənəniyar kəndi

Telefon: 546-46-21

Boyəhməd kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Boyəhməd kəndi

Telefon: 546-65-24

Dizə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Dizə kəndi

Telefon: 546-25-05

Ərəzin kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Ərəzin kəndi

Telefon: 546-51-89

Ərəfsə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Ərəfsə kəndi

Telefon: 546-34-39

Əbrəqunus kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Əbrəqunus kəndi

Telefon: 546-31-45

Əlincə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Əlincə kəndi

Telefon: 546-39-57

Gülüstan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Gülüstan kəndi

Telefon: 546-85-03

Göydərə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Göydərə kəndi

Telefon: 546-42-10

Gal kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Gal kəndi

Telefon: 546-29-30

Qazançı kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Qazançı kəndi

Telefon: 546-37-27

Qızılca kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Qızılca kəndi

Telefon: 564-49-01

Saltaq kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Saltaq kəndi

Telefon: 546-81-02

Şurud  kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon  Şurud kəndi

Telefon: 546-28-06

Milax kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Milax kəndi

Telefon: 546-36-18

Ləkətağ kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Ləkətağ kəndi

Telefon: 546-64-10

Teyvaz kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Teyvaz kəndi

Telefon: 546-69-24

Xoşkeşin kənd  tam orta məktəb

Ünvan: Culfa rayon Xoşkeşin kəndi

Telefon: 546-41-57

Xanəgah kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Xanəgah kəndi

Telefon: 546-61-31

Kırna kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Culfa rayon Kırna kəndi

Telefon: 546-66-72

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg