Babək rayon Təhsil Şöbəsinin əhatə etdiyi  ümumtəhsil

məktəbləri  haqqında

M Ə L U M A T

Babək qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Heydər Əliyev Prospekti

Telefon: 541-30-75

Babək qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Babək rayon Babək qəsəbəsi, Qoşadizə məhəlləsi

Telefon: 551-30-07

Babək rayon Nehrəm  kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Nehrəm kəndi

Telefon: 541-54-12

Babək rayon Nehrəm  kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Nehrəm kəndi

Telefon: 551-12-48

Babək rayon Nehrəm  kənd 3 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Nehrəm kəndi

Telefon: 541-52-13

Babək rayon Cəhri  kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Cəhri kəndi

Telefon: 541-62-48

Babək rayon Cəhri  kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Cəhri kənd Qəzənfər Əkbərov küçəsi

Telefon: 551-22-07

Babək rayon Didivar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Didivar kəndi

Telefon: 541-04-50

Babək rayon Şıxmahmud  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Şıxmahmud kəndi

Telefon: 541-47-37

Babək rayon Sirab  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Sirab kəndi

Telefon: 541-79-32

Babək rayon Kərimbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kərimbəyli kəndi

Telefon: 541-69-68

Babək rayon Zeynəddin  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Zeynəddin kəndi

Telefon: 541-96-70

Babək rayon Qaraqala kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaraqala kəndi

Telefon: 541-01-94

Babək rayon Çeşməbasar  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Çeşməbasar kəndi

Telefon: 541-69-68

Babək rayon Güznüt kənd tam orta məktəb

Ünvan: Güznüt kəndi

Telefon: 541-08-41

Babək rayon Qahab  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qahab kəndi

Telefon: 541-20-12

Babək rayon Yarımca  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yarımca kəndi

Telefon: 541-68-43

Babək rayon Kültəpə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kültəpə kəndi

Telefon: 541-69-90

Babək rayon Vayxır kənd tam orta məktəb

Ünvan: Vayxır kəndi

Telefon: 541-27-19

Babək rayon Şəkərabad  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Şəkərabad kəndi

Telefon: 551-16-42

Babək rayon Yuxarı Buzqov kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Buzqov kəndi

Telefon: 551-17-53

Babək rayon Aşağı Buzqov  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Aşağı Buzqov kəndi

Telefon: -

Babək rayon Gərməçataq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Gərməçataq kəndi

Telefon: 541-86-12

Babək rayon Payız  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Payız kəndi

Telefon: 541-94-04

Babək rayon Məzrə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Məzrə kəndi

Telefon: 541-73-21

Babək rayon Məmmədrza Dizə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Məmmədrza Dizə kəndi

Telefon: 541-88-51

Babək rayon Hacıvar  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Hacıvar kəndi

Telefon: 554-26-08

Babək rayon Uzunoba  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Uzunoba kəndi

Telefon: 541-05-80

Babək rayon Xəlilli  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Xəlilli kəndi

Telefon: 541-48-49

Babək rayon Nəcəfalı Dizə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Nəcəfalı Dizə kəndi

Telefon: -

Babək rayon Naxışnərgiz  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Naxışnərgiz kəndi

Telefon: 541-21-76

Babək rayon Nəhəcir kənd tam orta məktəb

Ünvan: Nəhəcir kəndi

Telefon: -

Babək rayon Göynük  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göynük kəndi

Telefon: -

Babək rayon Xal-xal kənd tam orta məktəb

Ünvan: Xal-xal kəndi

Telefon: 551-29-13

Babək rayon Araz  kənd ümumi  orta məktəb

Ünvan: Araz kəndi

Telefon: 551-13-22

Babək rayon Gülşənabad   kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Gülşənabad kəndi

Telefon: 551-82-03


 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg