Naxçıvan şəhər Təhsil Şöbəsinin əhatə etdiyi  ümumtəhsil

məktəbləri  haqqında

M Ə L U M A T


Naxçıvan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, İslam Səfərli  küçəsi 41

Telefon: 545-15-73

Naxçıvan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, İdris Məmmədov 44

Telefon: 545-77-86

Naxçıvan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Atatürk 23

Telefon: 545-03-48

Naxçıvan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Xətai 7

Telefon: 545-12-35

Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, H.Cavid 13

Telefon: 545-20-86

Naxçıvan şəhər 6 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri Qaraxanbəy kəndi

Telefon: 545-42-73

Naxçıvan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Atatürk 39

Telefon: 545-31-56

Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Nizami 44

Telefon: 545-13-94

Naxçıvan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Qaraçuq kəndi

Telefon: 544-90-62

Naxçıvan şəhər 10 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Bahadur Abbasov 117

Telefon: 545-38-30

Naxçıvan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Atabəylər 1

Telefon: 545-47-31

Naxçıvan şəhər 12 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan:Naxçıvan şəhəri, A.Cəlilov 1

Telefon: 545-03-60

Naxçıvan şəhər 13 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Tunbul kəndi

Telefon: 544-31-50

Naxçıvan şəhər 14 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Çənlibel məhəlləsi

Telefon: 545-87-86

Naxçıvan şəhər 15 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Əlincə məhəlləsi

Telefon: 545-41-46

Naxçıvan şəhər 16 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Əliabad qəsəbəsi

Telefon: 544-26-12

Naxçıvan şəhər 17 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi

Telefon: 545-63-56

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg